ALL SALES ITEMS ARE FINAL SALE - NO RETURNS OR STORE CREDIT ON SALE ITEMS

Haumea I Pareu
Haumea I Pareu
Haumea I Pareu
Haumea I Pareu
  • Load image into Gallery viewer, Haumea I Pareu
  • Load image into Gallery viewer, Haumea I Pareu
  • Load image into Gallery viewer, Haumea I Pareu
  • Load image into Gallery viewer, Haumea I Pareu

Haumea I Pareu

Vendor
Kealopiko
Regular price
$54.00
Sale price
$54.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

100% Organic cotton | Organic dye | Designed in Hawaiʻi | Made in the USA | Dimensions: 70" long x 44" wide

Haumea I. - Nā Mo'opuna
ʻŌlelo ʻia maila he akua wahine hānau wawā ʻo Haumea. Eia iho kekahi māhele kanikau na “Noʻiau” i hoʻohui ʻia maila me kā Kamakau i akāka ka nuʻa ʻana mai o ka mana akua i loko o kā Haumea mau moʻopuna:
ʻO Haumea nui a ke āiwaiwa,
A ke kalohe akua i nā keiki,
I ka iho nō Piʻo i nā moʻopuna,
I ka huli koke iho nō i nā keiki,
Moe moʻopuna kualima iā Hāloa,
[ʻO Hinamanouluaʻe ka wahine, ʻo Waia ke keiki]
Moe moʻopuna kuaono iā Waia,
[ʻO Huhune ka wahine, ʻo Hinanalo ke keiki]
Moe moʻopuna kuahiku iā Hinanalo,
[ʻO Haunuʻu ka wahine, ʻo Nānākāhili ke keiki]
Moe moʻopuna kuawalu nō iā Nānākāhili,
[ʻO Haulani ka wahine, ʻo Wailoa ke keiki]
Moe moʻopuna kuaiwa nō iā Wailoa,
[ʻO Hikawaopuanaiea ka wahine, ʻo Kiʻo ke keiki]
Iā Wailoa ʻo Haumea kapa i ka inoa ʻo Hikawaopuanaiea,
Hoʻi nō a Nuʻumehalani,
ʻO ka lani kahi noho o ia wahine,
Paʻipaʻi i nā ū, kapakapa i ka inoa,
Papani ka wai o ke akua wahine,
Iā “Kiʻo” laha nā aliʻi...
(No ke kanikau piha, kipa iā Kealopiko Moʻolelo)

ʻO Haumea nui a ke āiwaiwa - profoundly wondrous Haumea. She is the akua wahine (female deity) of multiple names and myriad forms; the principle female energy that joins with many male counterparts in the dance of creation, producing innumerable offspring. Haumea is one and the same with Laʻilaʻi, Owe, Kahakauakoko, Papahānaumoku, Huhune, Hinamanouluaʻe, and many other akua wahine whose names recall our most distant origins. They form the feminine flow that gifts the ipu ʻaumakua (womb) and the sacred red waters to all wahine in a continual stream of genealogy. One of Haumea’s hana āiwaiwa (amazing or notorious deeds), is a succession of matings with six moʻopuna (grandchildren). In each case, she returned to the Haleopapa in Nuʻumehalani, refashioned herself into a young woman with a new name, and returned to Hawaiʻi to piʻo again. Kiʻo, the last moʻopuna, realized what his grandmother was doing, so she stopped and returned to Nuʻumehalani. She left him to be the source of aliʻi bloodlines, as this string of piʻo matings via her six forms would have given him many aspects of her akua nature. Perhaps this was the real reason for these matings, rather than an act of revenge against Wākea for having a child with their daughter, Hoʻohokukalani, as is suggested by some writers. After Kiʻo, Haumea’s red waters ran dry and her breast milk stopped flowing. When her womb ceased to nurture life, she began birthing from her brain and other parts of her body, producing the Pele clan, a powerful metaphor for the intellectual and creative contributions of wahine who’ve transitioned out of their childbearing years.